Miljösäck - Klimatsmarta sopsäckar och påsar av återvunnen polyeten
Denna webbplatsen är inte aktiv.


Aktuellt:  

Klimatsmarta plastbärkassar och säckar av återvunnen kretsloppsråvara Vi erbjuder ett heltäckande sortiment för företag som bryr sig om miljön.
Vi tillverkar och marknadsför plastbärkassar för svensk handel och sopsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård. Vi använder enbart återvunnen råvara insamlad i Sverige.

I förhållande till plastbärkassar respektive sopsäckar tillverkade av jungfrulig råvara eller produktionsspill blir miljövinsten, i form av minskat koldioxidutsläpp och lägre oljeförbrukning, tydlig för varje förpackning.


Här hittar du vårt produktsortiment.

Räkna ut din miljövinst med Miljövinstkalkylatorn.


Vi redovisar din miljövinst

För att stödja kundernas miljörapportering redovisar vi
den samlade koldioxidbesparingen efter varje kalenderår.
Detta sker till samtliga kunder. Ett numrerat certifikat
anger respektive kunds besparing som en delmängd
av Miljösäcks samlade koldioxidreduktion. Samtliga
certifikat är numrerade och registrerade årsvis.