Miljösäck - Klimatsmarta sopsäckar och påsar av återvunnen polyeten

Miljösäck sluter cirkeln 16 000 ton lägre koldioxidutsläpp per år


Miljösäck har sitt ursprung i Celloplast AB, ett företag som grundades på 30-talet. Celloplast expanderade snabbt under 60-talet och 70-talet i samband med att plastbärkassen lanserades och krymp- och sträckfilm revolutionerade lastpallshanteringen vid transporter. Celloplast hade starka patent och var länge ensam på marknaden. Under det sena 70-talet löpte patenten ut. Företagets affärsenheter såldes successivt ut. Den egenutvecklade plaståtervinningen och plastsäcksproduktionen, som startade 1979 såldes 1992 till den schweiziska förpackningsgruppen Model AG, Weinfelden.

Miljösäck återvinner förpackningsfilm av polyeten, som förädlas till nya plastsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård. Vi använder enbart återvunnen råvara insamlad i Sverige. I förhållande till säckar tillverkade av jungfrulig råvara eller produktionsspill blir miljövinsten, i form av minskat koldioxidutsläpp och lägre oljeförbrukning, tydlig för varje förpackning.

Miljövinsten redovisar vi i våra broschyrer, produktblad och på förpackningsetiketterna.

Varje år återvinner vi drygt 8 000 ton polyeten från kretslopps-råvara vilket medför 16 000 ton mindre koldioxid till atmosfären samt 8 000 000 liter mindre förbrukning av råolja.

Våra kunder är bland annat renhållningsföretag, grossister och detaljistkedjor i de nordiska länderna.